0962.410.902

Home » Tag Archives: Mẫu Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 (Bậc 2) của ĐHSP Hà Nội

Tag Archives: Mẫu Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 (Bậc 2) của ĐHSP Hà Nội

Mẫu Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 (Bậc 2) của ĐHSP Hà Nội

Chứng chỉ tiếng anh A2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh như sau: I.  ĐỐI T­ƯỢNG: Là sinh viên hệ chính quy, học viên cao học, nghiên cứu sinh  II. ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI: Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ …

Read More »

0962.410.902 Cô Quỳnh

Hỗ trợ liên tục 24/7

Bạn cần thi chứng chỉ tiếng anh tin học tại các đơn vị Sư phạm Hà Nội, ĐH Hà Nội, Thái Nguyên, TOIEC, TOEFL...? KH